Aarhus Universitetshospital

Test og fejlfinding på forskellige former for tekniske installationer, bla. ventilations-, køl/varme- og forsyningsanlæg. Hjælp til afklaring på tekniske problemstillinger.
Assistance ved idriftsættelse af bygninger. Kontakt til brugere, entreprenører med flere vedrørende problemstillinger, primært omkring tekniske installationer. Assistance med de tekniske installationer i forbindelse med nye byggerier.

Regionshospitalet Gødstrup (DNV)

Assistance ved idriftsættelse af bygninger. Kontakt til brugere, entreprenører med flere vedrørende problemstillinger, primært omkring tekniske installationer. 

AFRY (tidligere ÅF og Midtconsult)

Commissioning assistance ved større dansk hospitalsbyggeri. Test og fejlfinding på forskellige former for tekniske installationer, bla. ventilations-, varme- og forsyningsanlæg. Hjælp til afklaring på tekniske problemstillinger.
Assistance ved udarbejdelse af projekt materiale, bla. funktionsbeskrivelser til CTS.

Region Nordjylland

Assistance ved tekniske problem stillinger.

Projektafdelingen Regionshospitalet Viborg

Hjælp til afklaring af diverse tekniske installationer.

SAXE Hansen A/S

Hjælp til opbygning af robot anlæg.